Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2020

08:10
9689 58fc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRudeGirl RudeGirl
08:08
Reposted fromshakeme shakeme viaRudeGirl RudeGirl
Sponsored post
20:51
08:08
7293 f0cd
Reposted fromkarahippie karahippie viaRudeGirl RudeGirl
08:08
2834 7804
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viaRudeGirl RudeGirl
08:08
Kocham Cię jeszcze.
Ani mnie powiedzieć
nie wolno tego,
ani tobie wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromxawery xawery viawujcioBat wujcioBat
08:06
8342 7af4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRudeGirl RudeGirl
08:05
było oczyszczenie. i to było dobre.  potrzebuje stabilności, jakiejś pewności. nie wiem. tylko na podatki jest gwarancja. 
Reposted fromdjLangley djLangley viaheavencanwait heavencanwait

May 26 2020

21:06
9284 ee2d
Reposted fromfitspro fitspro viaStayifyoulove Stayifyoulove
21:06
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaStayifyoulove Stayifyoulove
21:05
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
21:04
7570 7c35 500
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek
20:38
8188 7d15 500
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viapchamtensyf pchamtensyf
20:37
1795 4dbf
Reposted fromkarahippie karahippie
20:37
Wszystko przemija i to jest moje ogromne cierpienie. Dlaczego rzeczy nie trwają, przynajmniej dopóki się nimi nie zmęczymy, póki sami nie będziemy gotowi odejść?
To moja najgłębsza, nie wyznana obsesja: odczucie, że wszystko jest przemijające.
— Mircea Eliade "Dziennik indyjski"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
20:36
Ostatnie trzy miesiące żyję na odpierdol.
— znalezione
20:36
9714 1a54
Reposted fromsavatage savatage viapchamtensyf pchamtensyf
10:44
6480 dd41
Reposted fromsoftboi softboi vialottibluebell lottibluebell
10:43
nie zapamiętasz, zapamiętasz mnie
dużo panien niebo Ci da
Ty mnie zapomnisz
zapomnę Ciebie i ja
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
10:43
8622 8f6a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRudeGirl RudeGirl
10:42
5851 9c78
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...