Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2020

17:14
Jesteśmy strasznie popierdoleni w środku.
— Wharton - "Ptasiek"
Reposted frommoreorless moreorless viapchamtensyf pchamtensyf
17:14
3188 6e9b 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viapchamtensyf pchamtensyf
17:13
coś do niej czułem, to było być może to coś, co inni ludzie czują do psów.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
17:13
8324 0fb4
Reposted frommiischa miischa viapchamtensyf pchamtensyf
17:12
7367 92d4 500
Szczygieł, Nie ma
Reposted fromSilentRule SilentRule viapchamtensyf pchamtensyf
17:12
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
17:11
0727 6b62 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
17:10
8225 c633 500
Reposted frommiischa miischa viapchamtensyf pchamtensyf
17:10
0126 a194 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
17:09
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
17:09

wierzę w rozmowy dusz,
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy,
że mnie nie ma z tobą.

Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
17:08
żaden człowiek nie wyda się sympatyczny, jeśli pozna się go od środka.
— Colleen Hoover
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
17:07
Ja... ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem, proszę pana. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dziś rano, ale od tego czasu musiałam się już zmienić wiele razy.
— Alicja w Krainie Czarów
17:07
8872 69ab
17:06
2408 490c 500
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaczesciczolem czesciczolem

February 03 2020

09:42
Osobiście uważam, że człowiek wie, iż był szczęśliwy, jedynie z perspektywy czasu.
— Felicia Yap
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacotarsky cotarsky
09:42
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacotarsky cotarsky
09:41
0463 21a0
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viacotarsky cotarsky
09:41

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viacotarsky cotarsky
09:37
3507 58e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl