Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2018

10:07
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viacos-tworczegoo cos-tworczegoo
10:07
- Jakie cechy decydują o tak zwanej kobiecości?

- Pewność siebie, spontaniczność, ciepło. Kobiece ciepło to wielka siła, która wręcz musi promieniować na zewnątrz, by ogrzewać innych ludzi.
— Krzysztof Hołowczyc, magazyn "Skarb" 3/2016
10:06
What I needed seemed to be absent everywhere.
— Charles Bukowski
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaelloko elloko
10:03
0909 3107 500
Reposted fromverronique verronique viaelloko elloko
10:02
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaewuu ewuu

January 06 2018

18:57
18:57
6454 7fca 500
18:56
9968 128c 500
Reposted fromhollowhd hollowhd viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:56

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:56

January 03 2018

20:41
to będzie dobry rok
bez rocznic i postanowień
bez wspomnień i rozczarowań
— muchy
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viacytaty cytaty
20:41

January 01 2018

20:52
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viamalinowowa malinowowa
20:52
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromSabela Sabela viamalinowowa malinowowa

December 30 2017

22:07
3062 382f 500
22:07
5510 dae5
22:05
8042 ba66
Reposted fromcaraseen caraseen viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:03
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
22:03
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamalinowowa malinowowa
22:03
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl