Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

22:48
7988 2c76
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
22:44
6201 129c
22:41
5259 f993 500

carga-de-agua:

New Light of Tomorrow by Sasha Zradovskaya. Ukrainian artist.

22:40
4550 f525 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
22:40
4744 ab50 500

floralls:

Magdalen College, Oxford by  driabchenko

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
22:37
1361 52dd
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadusz dusz
22:36
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadusz dusz
22:36
2358 ff43 500

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viadusz dusz
22:35
Reposted fromFlau Flau viamaybeyou maybeyou
22:35
7076 7e0d 500
Reposted fromheartsboxcars heartsboxcars viastarryeyed starryeyed
22:35
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapompompom pompompom
22:35
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
22:34
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viastarryeyed starryeyed

August 27 2017

19:31
8728 f376
19:31
8367 4bf9
Reposted from0 0 viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:29
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje, chcą się uśmiechać, kiedy cierpią, i iść ciągle naprzód
— Juliusz Strachota "Relaks amerykański"
Reposted fromaggape aggape viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:28
1433 bf6f
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
19:26
0189 d245
Bukowski
19:25
19:25
3405 7ac4 500
Transfiguration
Laura Makabresku
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl