Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

19:20
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
17:26
Play fullscreen
you know that you make it shine
17:10

za łatwo uciekasz

— wiadomość 01:30
17:07
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart
17:04
4513 d4ad 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
17:02
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacaataleya caataleya
17:01
3603 2b88
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viablondieangel blondieangel

June 19 2015

23:05
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych, neurotyków.
23:04
23:03
Każdy kiedyś umrze. Ale są tacy, na których odejście nigdy nie będziemy gotowi.
— Jakub Ćwiek

June 18 2015

15:00
2913 8950
Reposted fromShini Shini viapickford pickford
14:59
14:39
5479 cdc0 500

whowhatwear:

Ear cuff envy. 

WhoWhatWear.com

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viainpassing inpassing
14:39
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
14:38
Tak naprawdę nauczyłeś mnie jednej rzeczy; bez względu na to, co się stanie, dam sobie radę. Jestem silniejsza niż myślałam. Niż Ty myślałeś.
14:15
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
Reposted fromwerterowska werterowska vianoicoztego noicoztego
14:15
14:15
14:12
4354 a5c9
When someone asks me what I do with my life

June 16 2015

12:59
0241 c697
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl