Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

19:17
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiebieskieoczy niebieskieoczy
19:17

To kompletnie bez sensu, walczyć o to, czego chcesz, jeśli to czego chcesz cały czas łamie ci serce.

— Molly McAdams
Reposted fromaleander aleander viaheavencanwait heavencanwait

June 24 2019

14:02
0636 0b8c 500
Reposted fromlsx lsx vialeksandra leksandra

June 23 2019

21:55
1410 eb11
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
21:55
1411 4de6
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
21:52
1690 2993 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablubra blubra
21:52
I tak się właśnie kończy świat. Nie hukiem, ale skomleniem.
— Thomas Stearns Eliot
Reposted fromcorvax corvax viablubra blubra
21:51
1412 7793
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablubra blubra
21:51
Kto widzi za dużo, ślepnie raz po raz. 
— E. Stachura
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viablubra blubra
21:51
Po prostu w niektóre dni umiera się trochę bardziej niż zwykle. Przepraszam
— lisie myśli
21:50
21:49
Wiesz, ja tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viaheavencanwait heavencanwait
21:49
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— Jakub Żulczyk

June 10 2019

16:22
0338 8c8c
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
16:21
2209 3476
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viamefir mefir
16:20
9610 f782 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vianamehercarmen namehercarmen
16:20
8339 d9f5
Reposted fromkarahippie karahippie

March 11 2019

14:45
1724 0db9
Reposted fromkarahippie karahippie
14:44
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialeksandra leksandra
14:43
2138 5866 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl