Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

14:45
1724 0db9
Reposted fromkarahippie karahippie
14:44
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialeksandra leksandra
14:43
2138 5866 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
14:41
Szczęście to miłość. Szczęście to mieć przy sobie ludzi, których się kocha. Można błądzić w ciemności, bać się przyszłości, mieć sobie za złą przeszłość, ale jeśli masz kogoś, kto cię kocha, wspiera i zrobi dla ciebie wszystko, to nic więcej się nie liczy.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
14:34

February 17 2019

17:07
9248 b7d5
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
17:06
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 16 2019

09:29
1412 5676
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
09:29
- Co umacnia charakter człowieka? - Myślę, że poniesione w życiu porażki. Straty. Każdy zniesiony ból. Łzy i pot. Upadki. Miejsce poza podium. Powtarzający się schemat. Sądzę, że umacnia nas to, o co musieliśmy walczyć aż do krwi. Coś, co zabrało nam dużo czasu i siły. Coś, co powodowało, że po drodze traciliśmy całą motywację, która przyprowadziła nas tutaj na początku. Coś, co pozwoliło nam upaść zbyt wiele razy, do tego stopnia, że nie potrafiliśmy wstać. Coś, co popychało nas w dół i żadna siła nie była w stanie nas wyciągnąć. Umacnia nas chwila, w której ta cała brudna walka okazuje się być wartościowa i pokazuje nam, że miała sens, że nie była wcale taka niepotrzebna. Czasami musimy kilka razy upaść, poleżeć, zastanowić się, a w końcu wstać i pójść po swoje, tym razem silniejsi.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir

February 15 2019

18:24
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto
18:24
2397 fb2d
Reposted frompieprzycto pieprzycto
18:23
8109 9f82
Reposted frompieprzycto pieprzycto
16:24
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianamehercarmen namehercarmen
16:19
0974 1565 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaPoranny Poranny
16:19
A na pytanie co robisz w życiu? Będę odpowiadać – dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaPoranny Poranny

February 13 2019

21:53
6040 c190
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialeksandra leksandra
21:45
7602 bf14 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCarmabelle Carmabelle
21:41
Reposted frombluuu bluuu viamalinowowa malinowowa
21:39
21:39
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl