Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2015

20:33
Play fullscreen
sleepily quietly safely
Reposted frombetterthansorrow betterthansorrow

January 29 2015

18:44
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo.
— Sylvia June Day
Reposted frompijanapowietrzem pijanapowietrzem vianadelle nadelle
18:00
17:59
17:55
9281 5b6c
Reposted fromblackdrama blackdrama viacytaty cytaty
17:53
3866 5cfe
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viacaataleya caataleya
17:53
Podejmij ryzyko
Jeśli wygrasz- będziesz szczęśliwy.
Jeśli przegrasz- będziesz mądry.
Reposted fromsilla silla viacytaty cytaty

January 27 2015

21:17
3891 6bae
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialatusek latusek
21:15
5811 b403
Reposted fromcalifornia-love california-love viaduuuli duuuli
21:14
0651 a8af
Reposted fromShini Shini
21:12
Prawdziwego szczęścia, jeszcze raz muszę stwierdzić, nie da się opisać: czuje się je, i czuje tym lepiej, im mniej się je da wyrazić.
— J.J. Rousseau, Wyznania
21:12
0037 e852
Reposted fromumorusana umorusana viawishlist wishlist
21:12
6104 0e56
Reposted fromprincely princely viahelpmeimhungry helpmeimhungry
21:11
Nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— I. Karpowicz, Gesty
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty
21:11
5468 6a77
Reposted fromkobiety kobiety viablond blond
21:10
0682 cbb7 500
Reposted fromobsessive obsessive viaewuu ewuu
18:36
18:32
7089 7b76
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viainsidemylove insidemylove
18:32
7873 0509 500
18:31


 JoeyfulNew York State of mind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl