Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

07:44
07:44
7857 5f85 500

wsrod-chmur:

b&w edit

Reposted fromdivi divi viaPoranny Poranny

December 05 2017

21:37
Ludzie, którzy tracą sens życia, mają często uczucie, że są jak odpadki zaśmiecające środowisko. Wydaje im się, iż zajmują zbyt dużo miejsca. I dlatego chcą być jak najmniejsi.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted frommalaw malaw viairbjarbirb irbjarbirb

November 29 2017

12:54
czy jest jeszcze ktoś kto sie nie zna, a chce sie wypowiedzieć ?
— włodek markowicz
Reposted fromYOUR3K YOUR3K viajointskurwysyn jointskurwysyn
12:53
7026 252c 500

November 28 2017

15:32
5742 d23f
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viagdziejestola gdziejestola
15:28
7713 f807
Reposted fromirmelin irmelin viaazazel azazel

November 27 2017

14:58
0324 ed29 500
Reposted fromkuszii kuszii vialenka024 lenka024
14:57
4179 a3d4
Reposted fromkostuchna kostuchna vialenka024 lenka024

November 25 2017

21:02
Właśnie pękło mi, kurwa, serce.
— przez Ciebie
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty

November 21 2017

15:47
2542 dd23 500

November 20 2017

18:50
Jedna z najmądrzejszych decyzji mojego życia: odpuścić sobie gównianych ludzi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaannairda annairda
18:48
18:46
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret

November 12 2017

20:22
20:20
Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir
20:19
20:19
4655 700c
Reposted fromdivi divi viamefir mefir
20:17
2795 c436 500
Reposted from777727772 777727772 viazvr zvr
20:03
3083 0668
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajessamine jessamine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl